Contact : polygonstudio@hotmail.com, Tel : 080-1108168

  • Website Strip

บริการดูแลข้อมูลเว็บไซต์

แนวคิดเว็บไซต์รูปแบบใหม่ ที่เหมาะกับปัจจุบัน ทำให้เว็บไซต์เป็นส่วนนึงของ Social ต่างๆ คุณใข้เว็บไซต์เป็นศูนย์กลางเชื่อมสู่โลก Social หลากหลายแพล็ตฟอร์ม ทั้ง facebook / Instagram / Pinterest  ตามด้วยแสดงภาพสินค้าพร้อมบริการของคุณ / ที่อยู่ในการติดต่อ และที่ไม่มีใครสามารถให้คุณได้คือ ระบบ Responsive Design หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเว็บตามอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน ซึ่งเป็นระบบที่ Google ได้แนะนำให้เว็บไซต์ในปัจจุบันนำมาใช้งาน  ด้วยหลักการใช้เว็บไซต์เป็นศูนย์กลางแบบนี้ ทำให้บทบาทของเว็บไซต์ทำงานไม่หนักมาก ถ้าฟังค์ชั่นเหล่านี้เพียงพอกับธุรกิจของคุณ คุณก็ไม่ต้องจ่ายค่าทำเว็บที่ราคาสูงเกินกว่าที่จำเป็น โดยแพคเกจนี้คุณเพียงจ่ายปีละ 2,500 บาท/ปี เท่านั้น !